.

..

.

 

, "" "", "" "", "" "", "" "", "" "", , ..

 

, - "" " ". , : , - . , , , , .

 

, "" , , - "", "".

, , , "" , , - , , , , .

 

.. , "" , - - ..

 

. . , - "", ..

 

.. , .. . , , . () , , "", ..

 


 .  
   
  
   
  
  
 
   
   -
    
  
  .  .
   
  !
  
  
      
  
  
  -  ?
  
  
   
    !!!
     
   -  !
   
  
   . 
   -  "".
    
    !
   
 . . 
 ●   
  
    ?
     
   -  .
  
   (13.10.2019)
  
  
   
   ,   .
   .
 , , .. 
    !!
  Ѩ